A fiatal, kreatív szociális vállalkozásokról

 

Az Erasmus+ „Fiatal, kreatív szociális vállalkozások a digitális készségek és a kultúrák közötti párbeszéd bevonásával” (YKSE – Young Kreativ Social Enterprises through the mobilisation of Digital skills and Intercultural dialogue) egy stratégiai partnerségi projekt, melynek célja, hogy népszerűsítse és bátorítsa a kreatív szociális vállalkozás mikéntjének elsajátítását a fiatalok körében, a velük foglalkozó és szakmai fejlődésüket elsődlegesen előmozdító ifjúságsegítők, pedagógusok és mentorok továbbképzése és ösztönzése révén.

A YKSE egy többoldalú partnerségre épülő projekt, négy szervezet részvételével (Nagy-Britanniából, Magyarországról, Olaszországból és az Észak-macedón Köztársaságból), melyek a témában egymást kiegészítő szaktudással és előismeretekkel, illetve szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A PROJEKT CÉLJAI

 • Egy digitális eszköztár létrehozása, melynek segítségével népszerűsíteni és ösztönözni lehet a kreatív szociális vállalkozás mikéntjének elsajátítását a fiatalok körében, valamint a velük foglalkozó és szakmai fejlődésüket elsődlegesen előmozdító ifjúságsegítők, pedagógusok és mentorok szerepvállalásának növelése és továbbképzése.
 • A NEET-ráta [persons neither in employment, nor in education or training – olyan személyek, akik nem állnak foglalkoztatásban, és oktatásban vagy képzésben sem vesznek részt] emelkedésének megakadályozása. Ennek érdekében a fiatalokat mentoráló személyeket a projekt egy olyan vegyes (azaz részvételi és online módszereket egyesítő) módszertannal és kalauzzal látja el, amely biztosítja, hogy a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett tanulók és a NEET-fiatalok elsajátíthassák a vállalkozói készségeket, s ezáltal növelni tudják az oktatásban való részvételüket és foglalkoztatási esélyeiket az új, dinamikus és digitális munkaerőpiacon.
 • A foglalkoztatásban és oktatásban vagy képzésben részt nem vevő (NEET-) fiatalok és a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett tanulók munkaerőpiaci integrációjának megkönnyítése egy ifjúságsegítők számára kifejlesztett tréning által. A tréninget elvégzők útmutatással fogják ellátni a fiatalokat arra nézve, miként férhetnek hozzá azokhoz az információkhoz és képzésekhez, amelyek a – jövőben digitális eszközök segítségével termékeket és szolgáltatásokat előállító – kreatív szociális vállalkozásuk elindításához szükségesek.

 

 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK

A YKSE projekt 3 szellemi termék létrehozását öleli fel:

IO1. Módszertani kalauz és eszköztár a kreatív szociális vállalkozásokhoz ifjúságsegítők részére

IO2. Képzési program – részletes program és képzési anyag ifjúságsegítőknek

IO3. Kreatív vállalkozási e-learning platform

MIÉRT INNOVATÍV A PROJEKT?

 

 1. Mert az innovatív oktatási módszerek révén növeli az ifjúságsegítők személyes motivációját és fejleszti szakmai készségeiket.
 2. Mert támogatja a fiatalokat abban, hogy megfogalmazzák szakmai céljaikat, kigondolják, mit kezdjenek az életükkel, és megtalálják magukban azt, ami igazán motiválja őket.
 3. Mert a közösségi média célzott használatára ösztönzi az ifjúságsegítő és pedagógus közösséget, amely fejleszti a kreatív szociális vállalkozói készségeket és az érzelmi intelligenciát, továbbá a munkafolyamatokban való aktív részvételre buzdítja a fiatalokat, a szakmai előmenetelről és személyes fejlődésről szóló tartalmas eszmecserék által.

 

A CÉLCSOPORT SZEMPONTJÁBÓL MIÉRT HASZNOS A PROJEKT?

 

A fiatalok számára azért hasznos, mert lehetőséget teremt nekik arra, hogy:

 • összetett témákról, például globális kérdésekről, a szegénységről, valamint a környezeti, közösségi és kultúrák közötti problémákról beszélgethessenek;
 • egyéni fejlődési cselekvési tervek és folyamatos egyéni fejlesztési módszerek segítségével elkezdjék kijelölni az önfejlesztési céljaikat;
 • megtanulják kezelni és irányítani az érzelmeiket;
 • jobban eligazodjanak a képzési és elhelyezkedési lehetőségek között.

 

A PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ PARTNEREK

 

 • Asfar, Egyesült Királyság
 • Anthropolis, Magyarország
 • Materahub, Olaszország
 • Center for Knowledge Management, Észak-macedón Köztársaság

A projekt honlapja: https://www.youngkreativ.eu/

A projekt első hírlevele innen elérhető.

A projekt második hírlevele (anol nyelven) innen elérhető.

A projekt harmadik hírlevele innen elérhető.

A projekt az Erasmus+ program támogatásával valósul meg.
E+logo