Komplex témák – sokrétű tantárgyak

Az Európai Bizottság támogatásában megvalósuló Global Issues – Global Subjects elnevezésű, 2020 októberéig tartó nemzetközi projektben olyan (brit, cseh, francia, lengyel, magyar, olasz, osztrák, szlovák, szlovén) civil és oktatási szervezetek dolgoznak közösen, amelyek több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a globális nevelésről. A projekt során tantárgyakhoz kötődő, a globális nevelés szemléletét alapul vevő, valamint az ENSZ által kitűzött Fenntartható fejlődési célokra is kitérő oktatási anyagok készülnek, ehhez kötődő iskolai tréningek, valamint a diákok által – a projekt segítségével – szervezett kisebb kampányok valósulnak meg.
A 11-15 éves korosztályt megcélzó, gyakorlati feladatokon, csoportmunkán, kutatáson, kritikai gondolkodáson, forráselemzésen alapuló óravázlatok három tantárgyhoz kötődnek. Az anyagok megismerésére és az osztályteremben való alkalmazására rövid- és hosszú távú képzést nyújtunk szaktanároknak, személyes találkozókon és online képzési anyagok segítségével. A résztvevő tanárok mentori segítséget kapnak.
A projektben 9 ország 10 szervezete vesz részt, hazai megvalósítója az Anthropolis Egyesület.


logo-bordo_HU