Globális nevelés digitális történetekkel

Izraeli és angol partnerekkel együttműködve segítjük a fiatalokat abban, hogy a hazájukban és az Euro-Mediterrán régió országaiban felléphessenek a társadalmi változás, a tudatos cselekvés és párbeszéd érdekében. A projekt központi módszere a digitális történetmesélés.

A projektidőszak nyolc hónapja alatt az ifjúsági segítőknek szervezett szakmai események és a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását célzó szemináriumok és nemzetközi tréning adnak lehetőséget a helyi közösségek közötti kapcsolatok kiépítésére, a párbeszéd megindítására.

A párbeszéd központi témái az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai, különösen az egyenlőtlenségek csökkentése (10. cél), a béke, igazságosság és erős intézmények (16. cél) valamint a partnerségek kiépítése (17. cél). A fiatalok különböző eseményekkel és akciókkal ösztönzik a helyi közösségeket, hogy tegyenek lépéseket egy igazságosabb és fenntarthatóbb közös jövő felé.

A projekt végére kisfilmek és egy kézikönyv is elkészült, hogy minél szélesebb közönség ismerhesse meg a projekt céljait, és a célok elérése érdekében végzett tevékenységeket.

A projekt keretében elkészült módszertani segédanyag magyar nyelven letölthető innen.

A projekt keretében elkészült módszertani segédanyag angol nyelven letölthető innen.

A projekt keretében elkészült módszertani segédanyag héber nyelven letölthető innen.

A projekt megvalósulását az Európai Unió támogatja az Anna Lindh Alapítványon keresztül.
alf_logo_tamogatasaval

www.annalindhfoundation.org

EU-tarsfinanszírozasaval