A múlt tanulságai

,A ma megértéséhez tudnunk kell, hogy mi történt tegnap…”

/Alessandro Del Piero/

A ,,Learning from the Past” – azaz A múlt tanulságai –  projekt nem kisebb cél tűzött ki magának, minthogy új szintjeit mutassa be Európa történelmét a két világháború közötti időszakban.  Hiszen nem csak a múlt hibáiból, de sikereiből és pozitív törekvéseiből is van mit tanulnunk. nA nemzetközi projekt célja, 1918-46 között béketörekvéseket és nemzetközi mozgalmakat ismerjünk meg és, hogy minden résztvevő ország történelmének újabb szegmenseit tárjuk fel.

A projekt első évében a projektre jelentkező önkéntescsoport olyan történelmi eseményeket és személyeket tetteit kutatták, amik egy békésebb, elfogadóbb világ felé vezettek. Az önkéntesek szakmai felkészülését és munkáját tanulmányi látogatások készítették elő. Szakmai partnerünk volt a Kiscelli Múzeum és a Open Society Archives.

A projekt keretében kutatás készült  Auer Pálról, Jávor Pálról, Kosáryné Réz Loláról, a Magyar Lánycserkészet megalakulásáról, Márton Áronról, Ottlik Gézáról, a Vöröskereszt Hadifoglyokat Gyámolító és Tudósító Hivataláról, amik a projekt honlapján olvashatóak.

Az önkéntesek odaadó munkája hozzájárult, hogy a magyar történelem elfeledett sikerei felszínre kerülhessenek.

A kutatómunka zárásaként önkénteseink ezeket a történelemkönyvekből hiányzó történeteket interaktív foglalkozás keretében mutatták be a Kondorosi Petőfi István Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak.

A partneriskola diákjai informális oktatási módszerek és drámapedagógia segítségével dolgozták fel a tanultakat, és hogy mit jelent egy békemozgalom a történelemben, Magyarországon, nekik. A Ferenczy Múzeumi Centrum művészetpedagógusa pedig abban segítettea csoportot, hogy a művészeti eszközökkel reflektáljanak. A foglalkozás keretében a diákok egy kollázst készítettek,
Az elkészült műalkotást egy budapesti kiállításon mutatjuk be. A kiállításra fiatal és pályakezdő művészek jelentkezését is várjuk.

[A kialakult járványhelyzet miatt a kiállítás online térben nyílik meg 2021. február 25-én 19h30-kor]

 

Az Életút-kollázsról:

A béke és a háború ellentétét ragadtuk meg képzőművészeti alkotások és olyan magyar alkotók segítségével, akiket élettörténetük is a háború és béke korszakaihoz kapcsolt – e műalkotások inspirációjára születtek a kollázsok.

A diákok a saját belső képüket jelenítették meg, a saját útjukat, amelyet elképzelésük szerint az életükben járnak be. Ezek az utak hol kacskaringósak, hol szerteágazóak, hol egyenesen haladnak egy cél felé. Útjukon akadályok, megoldások, előre nem látható események várnak rájuk. A kollázsokat úgy készítették el, hogy anyagválasztásukban is megjelenjen az ellentét, amely a béke és háború kapcsolatában kifejeződik. Így került egymás mellé a fa, a zsákvászon, a csiszolópapír, a selyem és a fém. Az elkészült alkotások a sík felületről kilépnek a térbe. Nemcsak a látás által, hanem tapintás útján is érzékelhetők, értelmezhetők, így vakok és gyengénlátók is megismerkedhetnek velük.

A kész műveket egy nagy, közös kollázzsá rendeztük, amely szimbolikusan kifejezi a diákközösség közös útját, amely ebben a pillanatban még összekapcsolódik; megmutatja a csoportban rejlő hasonlóságokat és különbözőségeket, gondolkodásmódokat. A közös kollázst nagyon sokféleképpen össze lehetne rendezni. Attól függően, hogyan fordítjuk a papírokat, létrehozhatunk nyitott és zárt útvonalakat, párhuzamos utakat és különutakat is. A végeredmény egy sajátos mentális térkép, amely a csoport adott pillanatban elképzelt belső útjait írja le.

A létrejött látványt nézhetjük térképként, ahol az útvonalakat bejárva minden alkotóval találkozhatunk, de sokkal inkább hasonlít például egy sejthálózatra, egy olyan organikus struktúrára, ahol minden állandó mozgásban van és folyamatos a részek közötti kommunikáció.

A projektről bővebben a Learning From The Past weboldalán olvashatsz.

További információk:
A projekt honlapja – http://learningfromthepast.net

Forrásanyagok: http://learningfromthepast.net/resources-2/

Online térkép – http://learningfromthepast.net/europe-map/

A művészeti eredményekről – http://learningfromthepast.net/artistic-responses/

A kiálítás – http://learningfromthepastexhibition.uk

 
A projektben Magyarország mellett Nagy-Britannia, Németország, Lenyegország, Szlovénia és Olaszország civil szervezetei vesznek részt.

Az angol projekt-koordinátor, Dr. Alison Lloyd Williams így fogalmazott: ,,sok brit számára az első világháború volt az első alkalom, hogy elhagyták hazájukat. A háború szörnyűségeivel szembesülve létrejött a béke iránti vágy. A felismerése annak, hogy a ,,másik oldalon” élő emberek megismerése legyőzheti a béke útjában álló akadályokat. Egyúttal arra vágyunk, hogy felfedezzük Európa más országainak élményeit és nézőpontját is ebben a kérdésben.”

A kétéves projektet az Erasmus+ támogatja.
Teljes költségvetése: 232,516 €

Projektfelelős:
Kolozs Andrea
projektkoordinátor
andreakolozs@anthropolis.hu

 LFTP logo colourE+logo